آيا مي توان پسوند دامنه ها را تغيير داد مثلا از org به ir?

جعبه‌ابزار