آموزش نصب Active Directory

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

مجموعه ای از دستورالعملهایی است که به یکدیگر وابسته هستند. َAD یک مخزن از اطلاعات است َAD شامل میشود از user Acount,Group Acount,Computer Acount, Printers, Group Policies و دیگر وسیله ها اگر AD را نصب کنیم سیستم عامل ما یک سرور میشود در غیر اینصورت مثل یک client عمل میکند نیازمندی ها برای نصب ADS-Active Directory Service : DNS باید نصب باشد.

باید یک کارت شبکه فعال داشته باشیم همچنین باید ip address و PDNS را تعیین کرده باشید پارتیشنی که برای نصب در نظر دارید باید NTFS باشد باید ۱GB فضای خالی داشته باشیم.

برای اینکه اجزای DNS را اضافه کنیم باید مسیر زیر را دنبال کنید :

Start–>Setting–>Control Panel–>Add/remove Program–>add/remove Components–>select Networking service(dont tick)–>Details–>Tick DNS(Domain name system)–>ok–>Next–>finish

تبدیل FAT به NTFS : اگر بخواهیم پارتیشن را از FAT به NTFS تبدیل کنیم بدون اینکه اطلاعات پاک شود از فرمان زیر استفاده می کنیم run–>cmd–> convert d: /fs:NTFS d: درایو مورد نظر می باشد fs-File System

نصب ADS ابتدا به منوی start میرویم سپس Run در در آنجا فرمان dcpromo را تایپ میکنیم و ok را میزنیم,سپس wizard را دنبال میکنیم و اسم domain مورد نظر را میدهیم بطور مثال dell.com سپس wizard را ادامه میدهیم و password مورد نظر را میدهیم تا بهfinish میرسیم و نصب خاتمه پیدا میکند

dcpromo- Domain Control Promotion

در هنگام نصب AD دوfolder بصورت اتوماتیک ساخته می شود NTDS-New Technology Direction Services SysVol-System Volume NTDS در بر دارد مندرجات AD و اطلاعات log file را Sysvol در بر دارد فایل های عمومی domain را برای کپی کردن بین domain controllers

برداشتن ADS عمل نصب ADS با فرمان dcpromo فقط یک بار میتواند صورت بگیرد و اگر بار دیگر این عمل را تکرار کنید باعث میشود ADS,unistall شود و server تبدیل به client شود .عمل unistall با فرمان کاملتری نیز انجام میتواند بگیرد run–>dcpromo /forceremoval

Objects oject ها یک موجودیتی هستند از قبیل User Acount(user name-password-email ID expire date-first name-last name) Printer(printer name-location) Group(group name-group membership) Shared Folder(share name-location-size-date of creatied-modified accessed-encryption) اجزای ترکیب دهنده AD Logical Components 1.Domain 2.Trees 3.Forests 4.OU(Organisational Units) Physical Components 1.DC(Domain Controllers) 2.sites Domain به مجموعه ای از کامپیوترها گفته می شود که یک خط مشی امنیتی و یک بانک اطلاعاتی حوزه ای مشترک را به اشتراک میگذارند و هر حوزه نام منحصر بفردی دارد.

Domain Controller به سرویس دهنده اصلی گفته می شود که تمامی Active Directory Services را که برای شناسایی تمامی کاربران و منابع شبکه هستند در آن میباشد نوعهای مختلفی از domain controller موجود میباشد که به قرار زیر میباشد ۱.Domain Controller(DC) 2.Additional Domain Controller(ADC) 3.Child Domain Controller(CDC) Domain Controller(DC) با توجه به توضیحات بالا DC اولین domain controller در شبکه میباشد همچنین به آن parent domain گفته میشود بطور مثال dell.com یک parent domain است Additional Domain Controller(ADC) یک نسخه کامل(Replica) از parent domain و child domain است که برای back up و زمانی که domain متوقف شد و برای تعادل بار در domain استفاده میشود

Child Domain Controller(CDC) یک domain controller است که درزیر parent domain controller نصب میشود و ارتباط دارد با parent اما در یک محل جدا از parent نصب میشود بطور مثال sales.dell.com

Tree یک مجموعه از domain controller ها میباشد که در زیر domain قرار میگیرد Parent Domain iran.com Child Domain teh.iran.com , ahv.iran.com Grand Child Domain kar.teh.iran.com , meh.teh.iran.com , sho.ahv.iran.com , dez.ahv.iran.com

Forest به مجموعه ای از Tree ها Forest میگوییم مجموع از domain controller مستقل از قبیل parent domains,child domain,back up گوییم OU)Organisational Units) OU یک شی است که ساخته میشود مبنی بر اداره, محل و یا سرویسهابرای مدیریت ساده user ,group

جعبه‌ابزار